Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Warning

De import wordt niet meer ondersteund. Syntess gebruikers kunnen de Auditfile XAF gebruiken om hun gegevens te importeren in Visionplanner.



Voor deze import is een PDF beschikbaar:

...