Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

L
Warning

De import wordt niet meer ondersteund. Syntess gebruikers kunnen de Auditfile XAF gebruiken om hun gegevens te importeren in Visionplanner.


eest de volgende gegevens:
  • Grootboeknummer
  • Omschrijving
  • Debet
  • Credit
  • Kostenplaatsen (indien aanwezig)