Export naar SBR Gateway (Yob)

 

Vanaf versie 3.18 kan in het standaard jaarrekening sjabloon van Visionplanner een export gemaakt worden van de publicatiestukken kleine ondernemingen naar het portal van SBR Gateway. Van hieruit kan het XBRL document verzonden worden naar de Kamer van Koophandel via Digipoort.

Om het nieuwste sjabloon te integreren in het standaard jaarrekeningmodel gaat u naar Uitvoer | Exporteren:

Klik onderin het scherm op Toevoegen en vervolgens op de knop rechts in het scherm van de toegevoegde regel. Selecteer hier Kies | Meer modellen

U wordt dan automatisch naar het kenniscentrum van Visionplanner geleid. Klik hier op "Exportbestanden (*.vet) (xx) >>" 

Klik vervolgens op Export SBR gateway (Yob) en volg de instructies.

Het template is nu ingevoegd in het Visionplanner bestand en via het menu onder de knop aan de rechterzijde kunnen een aantal opties worden uitgevoerd:

Met behulp van XBRL validatie 1 en 2 kan gecontroleerd worden of het bestand een valide XBRL bestand is. Als gegevens niet of niet juist gevuld zijn zal het bestand niet geldig zijn (bijvoorbeeld als de balans niet in evenwicht is). Deze controle gebeurd door aanbieders op de nlvalidatiesite (www.nlvalidatie.nl)

Ook is het mogelijk om het bestand in een leesbaar formaat in te zien door de optie XBRL rapportage. De xml items worden dan in een 'leesbaar' formaat omgezet.

Om daadwerkelijk het bestand te verzenden naar de portal van SBR Gateway dient de optie Exporteer gekozen te worden. Het onderstaande schermpje verschijnt:

Hier dient een zogenaamde API Key ingevuld te worden. Deze 'sleutel' verkrijgt u van Yob (www.yob.nl), de aanbieder van SBR Gateway.

In combinatie met het ingevulde Kamer van Koophandel nummer in het bestand wordt het xbrl document bij de juiste klant in de portal geplaatst. Via het Info knopje kunt u rechtstreeks de SBR Gateway portal opstarten om te controleren of het bestand is geplaatst.

Vanuit de portal kan het xbrl document verder verwerkt worden door goed te keuren en te verzenden of af te wijzen.