Import 0158 - Scala met kostenplaatsen v5.1

Leest de volgende gegevens:
  • Grootboeknummer
  • Omschrijving
  • Debet
  • Credit
  • Kostenplaatsen