Import 1054 - Syntess (foxpro - via bestandsselectie)

De import wordt niet meer ondersteund. Syntess gebruikers kunnen de Auditfile XAF gebruiken om hun gegevens te importeren in Visionplanner.


Leest mutaties.

De database wordt gekozen via een bestandsdialoog waarbij het filter op JRNL*.DBF staat.

Elke administratie die hiermee begint kunt u dus kiezen.

Indien u zelf een database connectie wilt maken i.p.v. een bestandsdialoog, kies dan voor import:

Import 1069 - Syntess (foxpro - via connectie) 

Leest de volgende gegevens:
  • Grootboeknummer
  • Omschrijving
  • Debet
  • Credit
  • Kostenplaatsen (optioneel)