Import - Exact Financials Directe Databasekoppeling - SQL Server

U kunt deze koppeling gebruiken om direct op een Exact Financials database te koppelen als de database zich op een SQL Server bevindt.

Exact Financials kan verschillende databasetypen gebruiken. Het kan geïnstalleerd worden met een Progress, een Oracle en een Microsoft SQL Server database. Gebruikt u geen SQL Server database gebruik dan de koppeling Import - Exact Financials Directe Databasekoppeling

Voor zover wij hebben kunnen bepalen is deze koppeling compatible met alle versies van Exact Financials. Mocht er een bepaalde versie zijn die niet werkt met deze koppeling dan zal dat zeer waarschijnlijk op te lossen zijn.

Administratie verbinden 

U opent de verbindingsinstellingen via het knopje achter 'Administratie' en kiest vervolgens uit het menu 'Selecteer'. U dient dan de voorziening en verbindingsinstellingen in te geven. Welke waarden u moet ingeven moet uw systeembeheerder bepalen. Natuurlijk zal uw toepassing rechten moeten hebben om verbinding met de database te maken.

Nadat u de koppeling ingesteld heeft kan het wezen dat u geen verbinding kunt maken met de database tabellen. Dit komt meestal aan dat de credentials niet correct zijn of dat bepaalde instelling/rechten niet correct zijn op de SQL server zelf. Meer informatie 

Opties 

Nadat uw verbinding is gemaakt kunt u nog een aantal opties instellen. U doet dit ook via het knopje achter 'Administratie' en vervolgens "Opties". Er kan gekozen worden welke soort database er gebruikt wordt door Exact financials. Wordt dat gewijzigd dan is het mogelijk dat u het opties scherm opnieuw moet openen voordat u sommige andere opties kunt kiezen.

De voor Exact Financials beschikbare opties:

  • Type database (Progress of Oracle)
  • Administratie
  • Actuele of Budget cijfers
  • Budgetversie
  • Kostenplaatsen en/of kostendragers

Aan de opties in het onderste vak hoeft u normaal gesproken geen wijzigingen aan te brengen. Soms kan de performance van de verbinding verbeterd worden door andere keuzen te maken. Is dat noodzakelijk dan zal uw systeembeheerder u daar eventueel mee kunnen helpen.

 

De optie Gegevens cumulatief / als stand importeren maakt het mogelijk om zonder de gehele historie te koppelen de juiste data (beginbalans) in te lezen. Dit heeft als voordeel dat als er periode in Visionplanner zijn dichtgezet, maar er wordt toch nog geboekt in deze perioden, deze boekingen in de eerst volgende periode wel worden meegenomen in de telling. 

Op deze manier zullen de waarden blijven aansluiten met de waarde uit de database. De import zal iets langzamer kunnen zijn als u deze optie aanzet.

 

Importeren 

Nadat u de opties ingesteld heeft kunt u de perioden en rekeningen in uw administratie volgens de standaard Visionplanner import procedure kiezen. In de hulpfunctie (F1) van het programma of de handleiding van Visionplanner kunt u daar meer informatie over vinden. De handleiding kunt u downloaden vanaf deze pagina.

U kunt met deze koppeling vanuit het Financieel overzicht en de tabellen in de dashboards doorzoomen op de in de database opgeslagen transacties. Daarnaast kunt u dan ook tabellen en grafieken in uw dashboards en rapporten uit uw eigen database rapporteren middels zelf samengestelde databasequery's.