Visionplanner release 3.20

Stabiliteits en performance update

In deze update is voornamelijk aandacht besteed aan stabiliteit en snelheid van de software. Er zijn veel technische issues en foutjes opgepakt die het werken met Visionplanner weer een stuk soepeler maken. Vooral grotere consolidatiebestanden zullen veel sneller werken. Daarnaast zijn er nog een aantal kleinere functionaliteiten toegevoegd.

Afloop van de beginbalans

Als de afloop van de beginbalans in procenten is gevuld en de startdatum van de planning wordt verschoven, blijft de afloop volgens een vast patroon ingesteld staan. Als uw debiteuren bijvoorbeeld een standaard gedrag vertonen van 50% na 1 maand, 30% na 2 maanden en 20% na 3 maanden hoeft niet steeds de afloop van het bedrag gecontroleerd/aangepast te worden indien de debiteurenstand verandert. De percentages schuiven automatisch 1 (of meerdere) maanden door.

Vrije invoer - debiteuren

Groep toevoegen

Bij de stamgegevens kan via de knop Toevoegen gekozen worden voor Groep. Bij een groep worden alle posten die boven de groep staan tot aan de vorige groep als specificatie van de groep opgenomen. In de uitvoer kun je dan de groep ‘open klappen’. Als er rijen worden tussengevoegd, maken deze automatisch deel uit van de specificatie van de groep.

Extrapolatie overlopende posten

Bij extrapolatie van de beginbalans blijft de specificatie en de afloop van de overlopende activa en passiva intact. Het verschil tussen de oude waarde en de nieuwe waarde wordt verwerkt in de waarde van de eerste specificatiepost.

Tekstinvoer vragen

Bij het samenstellen van de invulschermen kan gekozen worden voor een tekstinvoer vraag. Deze had altijd een vaste hoogte om in te vullen. Nu kan deze hoogte naar wens ingevuld worden zdat je de scherm-indeling verder kunt beïnvloeden.

tekst invoer vragen

Voorziening groepsmaatschappijen en andere deelnemingen buitenland

Er zijn nieuwe rubrieken toegevoegd voor voorzieningen van deelnemingen buitenland. Uiteraard worden deze ook automatisch gesaldeerd met de waarde van de deelneming.

Salderen van balansposten

Het salderen van balansposten waar zowel een activa rubriek als wel een passiva rubriek van bestaan, kunnen alleen nog via journaalposten gesaldeerd worden en niet meer via de importoptie. Zo is er nu een uniforme oplossing voor salderen, waarbij het doorzoomen op mutaties altijd juist blijft werken.

Salderen van de beginbalans

Als de salderingsoptie aan staat bij het prognose onderdeel, wordt nu ook automatisch de beginbalans gesaldeerd.

Diagonale weergave x-as
De x-as van grafieken kan nu diagonaal weergegeven worden, zodat deze beter leesbaar wordt.

Diagonale weergave x-as

Dupliceren van rapporten en dashboards
Bij het dupliceren van rapporten en dashboard wordt het gedupliceerde item nu direct onder het origineel geplaatst in plaats van onderaan de lijst.

 

Gerelateerde artikelen