Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Dupliceren van rapporten en dashboards
Bij het dupliceren van rapporten en dashboard wordt het gedupliceerde item nu direct onder het origineel geplaatst in plaats van onderaan de lijst.

 

Gerelateerde artikelen

Children Display
pageRelease notes