Import - Auditfile XAF

Dit is een algemene import om Auditfiles te importeren. Vanuit diverse administratiepakketten (o.a. DavilexSnelstart en Multivers) kunnen Auditfiles aangemaakt worden. 

Deze koppeling ondersteunt zowel versie 2.0, 3.0 en 3.1 XAF bestanden.

Administratie verbinden 

U kunt het XAF bestand selecteren via het knopje achter 'Administratie' en kiest vervolgens uit het menu 'Selecteer'

Opties 

Nadat uw verbinding is gemaakt kunt u nog een aantal opties instellen. U doet dit ook via het knopje achter 'Administratie' en vervolgens "Opties".

De beschikbare opties:

  • Kostenplaatsen gebruiken
  • Boek of Rapportagedatum gebruiken 

Importeren 

Nadat u de opties ingesteld heeft kunt u de perioden en rekeningen in uw administratie volgens de standaard Visionplanner import procedure kiezen. In de hulpfunctie (F1) van het programma of de handleiding van Visionplanner kunt u daar meer informatie over vinden. De handleiding kunt u downloaden vanaf deze pagina.

Extra

Na de import kan er ook worden doorgezoomed op de transacties vanuit het financieel overzicht en de Dashboards