Import 1050 - EVA - uren

Leest de volgende gegevens:
 • Grootboeknummer
 • Omschrijving
 • Debet
 • Credit
 • Periode
 • Jaar

Verbinding maken

De verbinding met EVA loopt via een ODBC verbnding. Die verbinding kan via de standaard Windows functies opgezet worden.

Om verbinding te maken moet er een schema ingesteld worden. EVA heeft een aparte SQL manager waarin de schema's opgezocht kunnen worden. Het is mogelijk dat alleen de systeembeheerder die tool kan starten. In de documntatie van EVA moet kunnen worden gevonden hoe die gestart kan worden.

Uren

Bij het importeren van de uren worden de volgende uren geimporteerd en kunnen apart gekoppeld worden:

 • Nettot beschikbare uren
 • Geklokte uren (Gewerkte uren + Totaal gewerkte uren )
 • Gefactureerde uren werkplaats extern
 • Gefactureerde uren werkplaats garantie
 • Gefactureerde uren werkplaats intern