Visionplanner Studio - Installatie

Algemeen 

De installatie van Visionplanner kan gestart worden door de setup.exe te downloaden vanaf de Visionplanner support pagina. Daarvoor heeft u uw licentienummer nodig. Daarna kan de installatie gestart worden. Verschijnt er een beveiligingswaarschuwing klik dan op 'Ja'.

Voor een installatie op een normale computer raden we aan om de installatie map te laten staan op de standaard aangegeven waarde. De installatie wordt in enkele seconden voltooid. Om Visionplanner te installeren of een Update van Visionplanner te doen is het noodzakelijk dat alle bestanden in de installatiemap van Visionplanner overschreven kunnen worden. Er mogen dus op een netwerk geen andere gebruikers in Visionplanner aan het werk zijn als er een update of installatie wordt uitgevoerd. 
 
De installatie wordt alleen gedaan in de aangegeven map, er wordt dus niets in de windows mappen of de root o.i.d. geschreven. In de systeem instellingen op de computer (Het Register) slaat Visionplanner alleen instellingen en de licentie op in het profiel van de gebruiker. 

Registratie

De registratie van Visionplanner moet altijd uitgevoerd worden door de persoon die Visionplanner gebruikt. Daarvoor moet het licentienummer bekend zijn. Dat kan niet gebeuren door de systeembeheerder of vooraf. Voor de registratie is een verbinding met internet noodzakelijk. Is er geen verbinding met internet dan kan een visionplanner supportmedewerker eventueel assisteren.

Na de installatie start normaal direct het programma. Is het programma nog niet geregistreerd start het programma met het registratiescherm. Visionplanner licenties worden opgeslagen in het profiel van de gebruiker op de computer. De licentienummers zijn persoonlijk en slechts
door één persoon te registreren. Na het invullen van het nummer wordt door het programma het nummer geverifieerd via internet.  

Installatie op een netwerk 

Voor installatie op een netwerk kan het pad aangepast worden zodat op een netwerkschijf geïnstalleerd wordt. Let wel op dat als u meerdere Visionplanner versies heeft, deze dienen in verschillende mappen geïnstalleerd te worden. Eventueel kan voor aangepaste/netwerk installatie gekozen worden.
 
Normaal worden er op de PC instellingen gemaakt voor de-installatie van het programma en registratie van bestandstypen. Voor een netwerkinstallatie kunnen deze uitgeschakeld worden. Vaak is het ook niet nodig om na de installatie direct het programma te starten omdat dat op
een computer van een gebruiker moet gebeuren. Er hoeft voor Visionplanner geen aparte installatie op de werkstations plaats te vinden.
De snelkoppeling naar het programma op de netwerkschijf is voldoende om het programma op alle werkstations te kunnen starten.  

Wanneer Visionplanner op een server is geïnstalleerd, is het vaak niet mogelijk voor de gebruikers om een update uit te voeren. Het is voor hen wel mogelijk om de update functie in Visionplanner op te starten, dit zodat ze kunnen controleren of er een update beschikbaar is. Er wordt echter daarna een melding getoond dat het niet mogelijk is om de update daadwerkelijk te installeren. De systeembeheerder zal in zo'n geval moeten worden ingeschakeld om de update uit te voeren. Heeft die zelf geen licentierechten om Visionplanner te starten dan kan hij de installatie downloaden vanaf onze supportpagina door het licentienummer van een gebruiker in te voeren.

Installatie onder Windows Terminalserver/Citrix 

Ook onder Windows terminal server kan het programma gewoon geïnstalleerd worden. Zijn er meerdere servers dan kan de programmamap eenvoudig gekopieerd worden naar de andere server, er hoeft niet per sé een installatie plaats te vinden op elke server. Ook op een terminal
server vindt de registratie plaats door de gebruiker zelf.
 
Worden er zwevende profielen gebruikt wordt de licentie vervolgens automatisch meegenomen naar andere servers. Als het profiel niet blijft bestaan dan moet de gebruiker telkens opnieuw registeren.

Wanneer een LiveUpdate van één van Visionplanner-producten wordt uitgevoerd, kan er een foutmelding verschijnen met betrekking tot de "install mode". Dit betekent dat u niet rechtstreeks installaties van programma's kunt uitvoeren anders dan via "Add/Remove Programs" in het configuratiescherm.
 
Ten eerste is het aan te raden dat installaties in een Windows terminal-serveromgeving uitgevoerd worden door een systeembeheerder met administrator rechten. Om toch een LiveUpdate uit te kunnen voeren, kunt u de server handmatig in de install-modus schakelen.
 
Start hiervoor de "Command prompt" vanuit de programmagroep "Accessories" en typ daar het commando "change user /install" in. De LiveUpdate in VisionPlanner zou nu juist moeten verlopen.
 
Typ in de command prompt nu nog het command in: "Change user /execute" om alles weer in de normale stand terug te zetten. 

Drivers

Visionplanner kan cijfers importeren uit vele administratiepakketten. Voor veel pakketten is ook een databasekoppeling beschikbaar waarmee in één keer de cijfers van alle in de administratie aanwezige perioden kunnen worden uitgelezen. Voor zo'n verbinding moet de database van de administratie natuurlijk wel beschikbaar zijn. Vaak is daarvoor een verbinding nodig met een SQL server of ODBC driver. Daarvoor moet die driver geinstalleerd zijn op de computer waarop Visionplanner wordt uitgevoerd. De installatie ervan is niet iets wat Visionplanner medewerkers kunnen uitvoeren omdat er kennis van het bronpakket maar vooral ook toegang tot de database en het netwerk nodig is.

 

 Testen of een koppeling tot stand kan worden gebracht

De klant moet met de leverancier van het administratiepakket regelen dat een koppeling gemaakt kan worden. Het is aan te raden dat de koppeling werkt voordat Visionplanner geïmplementeerd wordt zodat de inrichting daarvan geen onnodige vertraging oploopt.

Visionplanner gebruikt dezelfde technieken als Microsoft-Excel om verbinding te maken met databases. Kan de verbinding niet getest worden met Visionplanner dan kan de verbinding ook getest worden via Microsoft Excel via de volgende stappen:

  • Start Microsoft Excel met een nieuw werkblad
  • Kies voor 'Gegevens'
  • Kies voor 'Van andere bronnen'
  • Kies voor 'Overige geavanceerd'
  • Stel de verbinding in

Als er nu in Excel tabellen gekozen en bekeken kunnen worden kunnen in Visionplanner gegevens ingelezen worden. Daarvoor moet in Visionplanner een definitie aanwezig zijn. Voor een aantal pakketten is een koppeling in Visionplanner aanwezig. Voor andere kan die mogelijk tegen betaling gemaakt worden. Hiervoor kan onze sales afdeling geraadpleegd worden.

De pakketten waarvoor in ieder geval een koppeling aanwezig is:

Directe databasekoppelingen

 

Tips voor systeembeheerders 

Liveupdate

Door het registratiesysteem van Visionplanner is het meestal niet mogelijk voor die systeembeheerder om zelf het programma te starten en zo de LiveUpdate uit te voeren. De manier waarop hij of zij dan toch een update kan installeren is om de update handmatig op te halen. Dit kan vanaf deze website via het menu download. Als het licentienummer van de gebruiker wordt ingetikt dan wordt automatisch de juiste versie van Visionplanner opgehaald. De systeembeheerder kan deze installeren door het opgehaalde bestand uit te voeren en over de bestaande installatie heen te installeren.  

Installatie op client computers in silentmode

Een netwerkbeheerder kan ervoor kiezen om Visionplanner op een server te zetten en de gebruikers het programma daarvandaan te laten starten. Dat heeft als voordeel dat iedereen altijd dezelfde versie van Visionplanner gebruikt. Bij updates zullen echter wel alle gebruikers de netwerkversie moeten sluiten.

Een mogelijkheid is om Visionplanner te installeren op de client computers. Omdat Visionplanner geen support programma's nodig heeft kan de systeembeheerder Visionplanner éénmalig op een lokale computer installeren en vervolgens de programmamap kopieren via een script naar de clients. Een andere mogelijkheid is om de setup te starten met de parameter /U. Visionplanner wordt dan zonder gebruikers vragen geinstalleerd.