Import - BouwOffice databasekoppeling

U kunt deze koppeling gebruiken om direct op een database van BouwOffice van BouwInfoSys (http://www.bouwinfosys.nl/) te koppelen. Met deze koppeling kunnen de financiele cijfers uit BouwInfra en BouwInstall van dezelfde leverancier ook uitgelezen worden.

Administratie verbinden

U opent de verbindings instellingen via het knopje achter 'Administratie' en kiest vervolgens uit het menu 'Selecteer'. U kunt dan de databron kiezen en moet daar mogelijk inloggegevens voor opgeven. De ODBC driver moet op het systeem zijn geïnstalleerd.

Voor zowel de inlognaam als het wachtwoord moet 'infomaker' gebruikt worden.

Opties

Nadat uw verbinding is gemaakt kunt u nog een aantal opties instellen. U doet dit ook via het knopje achter 'Administratie' en vervolgens "Opties". De volgende opties zijn beschikbaar in deze import:

  • Administratie
  • Financiele cijfers, project budgetten, project prognoses  of verwerkte project cijfers
  • Cijfers voor een specifiek project inlezen
  • Kostenplaatsen (Bewakingscodes, kostenplaatsen of kostentypen)
  • Onderbouwing (kostentypen)

Aan de opties in het onderste vak hoeft u normaal gesproken geen wijzigingen aan te brengen. Soms kan de performance van de verbinding verbeterd worden door andere keuzen te maken. Is dat noodzakelijk dan zal uw systeembeheerder u daar eventueel mee kunnen helpen.

 

De optie Gegevens cumulatief / als stand importeren maakt het mogelijk om zonder de gehele historie te koppelen de juiste data (beginbalans) in te lezen. Dit heeft als voordeel dat als er periode in Visionplanner zijn dichtgezet, maar er wordt toch nog geboekt in deze perioden, deze boekingen in de eerst volgende periode wel worden meegenomen in de telling. 

Op deze manier zullen de waarden blijven aansluiten met de waarde uit de database. De import zal iets langzamer kunnen zijn als u deze optie aanzet.

 

Importeren

Nadat u de opties ingesteld heeft kunt u de perioden en rekeningen in uw administratie volgens de standaard Visionplanner import procedure kiezen. In de hulpfunctie (F1) van het programma of de handleiding van Visionplanner kunt u daar meer informatie over vinden. De handleiding kunt u downloaden vanaf deze pagina.

Als u beschikt over de module QueryManager dan kunt u met deze koppeling vanuit het Financieel overzicht en de tabellen in de dashboards doorzoomen op de in de database opgeslagen transacties. Daarnaast kunt u dan ook tabellen en grafieken in uw dashboards en rapporten uit uw eigen database rapporteren middels zelf samengestelde databasequery's.