Import 1071 - Xiphers database

Leest de volgende gegevens:
  • Grootboeknummer
  • Omschrijving
  • Debet
  • Credit
  • Kostenplaatsen
  • Onderbouwing (uren / omzet)
  • Periode
  • Jaar