Import - Informant

U kunt deze koppeling gebruiken om direct op een Informant database te koppelen.

Verbinding instellen

Informant kan voor koppeling met externe pakketten de Informant Database Connectivity (IDBC) leveren. Heeft u deze module dan kunnen via de Informant Manager (Menu: Extra-Functies-IDBC) koppelbestanden aangemaakt worden voor de verschillende bedrijven in Informant.

U opent de verbindingsinstellingen in Visionplanner via het knopje achter 'Administratie' en kiest vervolgens uit het menu 'Selecteer'. In het Tabblad 'voorziening' kiest u vervolgens voor Microsoft OLE DB Provider voor ODBC en op het tabblad 'Verbinding' voor Verbindingsreeks gebruiken. Daarna kiest u via Opstellen voor één van de aangemaakte koppelbestanden (Deze hebben de extensie .dsn). In het tabblad 'Bestandsgegevensbron' moet u bij Zoeken in de drive kiezen waar uw Informant applicatie is geïnstalleerd en dan naar de map idbc gaan.

(Het kan vanwege technische systeembeperkingen zijn dat de schijf niet gekozen kan worden, dan kan ook achter DSN-naam de map ingetoetst worden, bijvoorbeeld 'c:\informant\idbc', nadat dan op de Enter toets is gedrukt verschijnen de in de Informant Manager aangemaakte koppelbestanden)

Nadat op Ok is geklikt verschijnt nog een scherm 'Opties voor gegevensbron'. Daarin is reeds een lokatie ...idbc ingevuld, u hoeft alleen op Toevoegen en/of Ok te klikken. De koppeling met uw Informant database moet dan gemaakt zijn.

Voor meer informatie hierover raden wij u aan contact op te nemen met Informant

De Informant database is een ProvideX database. Om een koppeling met Visionplanner te maken zonder IDBC van Informant te gebruiken kunt u ook een andere ODBC driver gebruiken. Bijvoorbeeld op deze website zijn drivers daarvoor beschikbaar, deze moeten meestal betaald worden en ze werkend te krijgen vergt behoorlijk wat uitzoekwerk en kennis van computer driver systemen. Visionplanner kan u daarmee niet helpen.

Opties

Nadat uw verbinding is gemaakt kunt u nog een aantal opties instellen. U doet dit ook via het knopje achter 'Administratie' en vervolgens "Opties". Als Rekeningnummer kan gekozen worden voor het rekening nummer zelf of de OGB Kostensoort.

Als kostenplaats kunt u optioneel gebruiken:

  • Complexnummer
  • Kostenplaats
  • PR_Kostensoort
  • PR_Projectnummer
  • Unitnummer
  • Verslagnummer
  • Contractnummer
  • Huurdernummer

Als specificatie kan indien gewenst één van dezelfde velden ingesteld worden

Ook kan nog een jaartal gekozen worden. Deze kan gebruikt worden om slechts een deel van de informatie in Informant in te lezen. Daardoor kan het instellen van de koppeling wat sneller gaan. Voor het echt importeren van de gegevens is het verstandig om deze instelling weer op 'Alle' te zetten.

Aan de opties in het onderste vak hoeft u normaal gesproken geen wijzigingen aan te brengen. Soms kan de performance van de verbinding verbeterd worden door andere keuzen te maken. Is dat noodzakelijk dan zal uw systeembeheerder u daar eventueel mee kunnen helpen.

 

De optie Gegevens cumulatief / als stand importeren maakt het mogelijk om zonder de gehele historie te koppelen de juiste data (beginbalans) in te lezen. Dit heeft als voordeel dat als er periode in Visionplanner zijn dichtgezet, maar er wordt toch nog geboekt in deze perioden, deze boekingen in de eerst volgende periode wel worden meegenomen in de telling. 

Op deze manier zullen de waarden blijven aansluiten met de waarde uit de database. De import zal iets langzamer kunnen zijn als u deze optie aanzet.

 

Importeren 

Nadat u de opties ingesteld heeft kunt u de perioden en rekeningen in uw administratie volgens de standaard Visionplanner importprocedure kiezen. In de hulpfunctie (F1) van het programma of de handleiding van Visionplanner kunt u daar meer informatie over vinden. De handleiding kunt u downloaden vanaf deze pagina.

Als u beschikt over de module QueryManager dan kunt u met deze koppeling vanuit het Financieel overzicht en de tabellen in de dashboards doorzoomen op de in de database opgeslagen transacties. Daarnaast kunt u dan ook tabellen en grafieken in uw dashboards en rapporten uit uw eigen database rapporteren middels zelf samengestelde databasequery's.

 

 

Om deze kopeling goed te kunnen gebruiken moet minimaal Visionplanner versie 3.17 geïnstalleerd zijn.