Import 0313 - Twinq - Verdeelsleutel

Leest de volgende gegevens:
  • Grootboeknummer
  • Omschrijving
  • Debet
  • Credit
  • Onderbouwing