Lodder - Databasekoppeling

U kunt deze koppeling gebruiken om direct op een Lodder database te koppelen.

Verbinding met de gegevens

U opent de connectie instellingen via het knopje achter administratie en kiest vervolgens uit het menu 'Selecteer'. U kunt dan de server en de database selecteren. Welke gebruikersrechten u moet opgeven kan uw systeembeheerder u normaal gesproken aangeven.


 Databron aanmaken

Voor elke administratie in Lodder wordt een aparte database aangemaakt.


Opties

Nadat uw verbinding is gemaakt kunt u voor nog een aantal opties instellen. Wat u kunt kieze is:

  • Het jaartal
  • Of u kostenplaatsen wilt onderscheiden

Lodder slaat de gegevens voor elk jaar op in aparte database tabellen. U zult dus voor elk jaar apart een import regel moeten maken om met Lodder te kunnen koppelen.


In het scherm 'kolommen toewijzen' scherm kan via het hulpknopje de optie 'Cumulatief/Als stand importeren' aangezet worden. Deze optie maakt het mogelijk om zonder de gehele historie te koppelen de juiste data (beginbalans) in te lezen. Dit heeft als voordeel dat als er periode in Visionplanner zijn dichtgezet, maar er wordt toch nog geboekt in deze perioden, deze boekingen in de eerst volgende periode wel worden meegenomen in de telling. 

Op deze manier zullen de waarden blijven aansluiten met de waarde uit de database. De import zal iets langzamer kunnen zijn als u deze optie aanzet.

Importeren

Nadat u de opties ingesteld heeft kunt u de perioden en rekeningen in uw administratie volgens de standaard Visionplanner import procedure kiezen. In de hulpfunctie (F1) van het programma of de handleiding van Visionplanner kunt u daar meer informatie over vinden. De handleiding kunt u downloaden vanaf deze pagina.


Als u beschikt over de module QueryManager dan kunt u met deze koppeling vanuit het Financieel overzicht en de tabellen in de dashboards doorzoomen op de in de database opgeslagen transacties. Daarnaast kunt u dan ook tabellen en grafieken rapporten uit uw eigen database rapporteren middels zelf samengestelde databasequery's.