Import - Gilde Pro

U kunt deze koppeling gebruiken om direct op een Gilde Pro (voorheen Handsoft Pro) database van de firma Gilde te koppelen. 

Administratie verbinden 

U opent de verbindingsinstellingen via het knopje achter 'Administratie' en kiest vervolgens uit het menu 'Selecteer'. U dient dan de voorziening en verbindingsinstellingen in te geven. Welke waarden u moet ingeven moet uw systeembeheerder bepalen. Natuurlijk zal uw toepassing rechten moeten hebben om verbinding met de database te maken.

Voor toegang tot de database is het nodig dat er een bestand .mdw in dezelfde map als uw database staat. Staat deze er niet dan krijgt u een foutmelding betreffende onjuiste machtigingen als u probeert om gegevens eruit op te vragen.

U kunt eventueel dit bestand downloaden en opslaan in dezelfde map als uw administratiedatabase. U moet daarna opnieuw het .mdb bestand selecteren en daarna kunt u als het goed is wel de administratie uitlezen.

SnelStart.mdw

Opties 

Nadat uw verbinding is gemaakt kunt u nog een aantal opties instellen. U doet dit ook via het knopje achter 'Administratie' en vervolgens "Opties".

Voor deze import zijn de volgende opties beschikbaar:

  • Administratie
  • Rekening groepering
  • Kostenplaats / Opdrachtnummers / Calculatiegroep / Omzetgroep

Aan de opties in het onderste vak hoeft u normaal gesproken geen wijzigingen aan te brengen. Soms kan de performance van de verbinding verbeterd worden door andere keuzen te maken. Is dat noodzakelijk dan zal uw systeembeheerder u daar eventueel mee kunnen helpen.

Importeren 

Nadat u de opties ingesteld heeft kunt u de perioden en rekeningen in uw administratie volgens de standaard Visionplanner import procedure kiezen. In de hulpfunctie (F1) van het programma of de handleiding van Visionplanner kunt u daar meer informatie over vinden. De handleiding kunt u downloaden vanaf deze pagina.

Als u beschikt over de module QueryManager dan kunt u met deze koppeling vanuit het Financieel overzicht en de tabellen in de dashboards doorzoomen op de in de database opgeslagen transacties. Daarnaast kunt u dan ook tabellen en grafieken in uw dashboards en rapporten uit uw eigen database rapporteren middels zelf samengestelde databasequery's.