Import - Bomas databasekoppeling

U kunt deze koppeling gebruiken om direct op een Bomas database van PinkRoccade te koppelen.

Administratie verbinden 

U opent de verbindingsinstellingen via het knopje achter 'Administratie' en kiest vervolgens uit het menu 'Selecteer'. U dient dan de voorziening en verbindingsinstellingen in te geven. Welke waarden u moet ingeven moet uw systeembeheerder bepalen. Natuurlijk zal uw toepassing rechten moeten hebben om verbinding met de database te maken.

I.s.m. de supportdesk van Bomas moet er een databron aangemaakt worden op uw computer. Het volstaat normaal om deze binnen Visionplanner te kiezen.

Opties 

Nadat uw verbinding is gemaakt kunt u nog een aantal opties instellen. U doet dit ook via het knopje achter 'Administratie' en vervolgens "Opties". Er kan gekozen worden welke soort database er gebruikt wordt door Bomas. Wordt dat gewijzigd dan is het mogelijk dat u het opties scherm opnieuw moet openen voordat u sommige andere opties kunt kiezen.

Voor deze import zijn de volgende opties beschikbaar:

  • Kostenplaats
  • Uitgebreide informatie

De laatste optie zorgt ervoor dat u in het koppelscherm de saldi op de rekeningen kunt zien en bij het doorzoomen ook de namen van de rekeningen kunt zien. Het opvragen van de gegevens kan wel aanzienlijk trager worden.

Aan de opties in het onderste vak hoeft u normaal gesproken geen wijzigingen aan te brengen. Soms kan de performance van de verbinding verbeterd worden door andere keuzen te maken. Is dat noodzakelijk dan zal uw systeembeheerder u daar eventueel mee kunnen helpen.

Importeren 

Nadat u de opties ingesteld heeft kunt u de perioden en rekeningen in uw administratie volgens de standaard Visionplanner import procedure kiezen. In de hulpfunctie (F1) van het programma of de handleiding van Visionplanner kunt u daar meer informatie over vinden. De handleiding kunt u downloaden vanaf deze pagina.

Als u beschikt over de module QueryManager dan kunt u met deze koppeling vanuit het Financieel overzicht en de tabellen in de dashboards doorzoomen op de in de database opgeslagen transacties. Daarnaast kunt u dan ook tabellen en grafieken in uw dashboards en rapporten uit uw eigen database rapporteren middels zelf samengestelde databasequery's.