Import 0297 - AdfasEM

Leest de volgende gegevens:
  • Grootboeknummer
  • Omschrijving
  • Debet
  • Credit
  • Kostenplaatsen (optioneel)
  • Periode
  • Jaar

Voor versie v01.30.00 (2009) is een PDF beschikbaar:
0297 - AdfasEM Import handleiding.pdf

Voor v02.01.04 geldt de onderstaande beschrijving:

Exporteren:

U dient de periode saldibalans te exporteren.
De uitvoer csv krijgt dan de benodigde velden waaronder: "Jnp_reknr", "grb_omsch" etc.

Kies binnen adfas voor het overzichten menu en kies periode saldibalans.

In het navolgende scherm kiest u voor de gewenste perioden, in principe alles wat u dan wilt inlezen.

Kies de originele layout  "~periodesaldibalans"
Kies de bestands "..." knop om de eigenschappen in te stellen zoals:

Kies CSV en zorg dat u voor punt-komma kiest, veldnamen aan heeft en decimaalteken op punt.