Import - Baan Databasekoppeling

U kunt deze koppeling gebruiken om direct op een Baan IV of LN database te koppelen.

Administratie verbinden 

U opent de verbindings instellingen via het knopje achter 'Administratie' en kiest vervolgens uit het menu 'Selecteer'. U kunt dan de voorziening en verbindings instellingen in geven. Welke waarden u moet ingeven moet uw systeembeheerder bepalen. Natuurlijk zal uw toepassing rechten moeten hebben om verbinding met de database te maken.

Op dit moment kunt u met deze koppeling alleen verbinding maken wanneer uw Baan database op een SQL server staat. Staat uw Baan database op een ander platform, bijvoorbeeld Oracle neem dan contact op met Visionplanner.

Opties 

Nadat uw verbinding is gemaakt kunt u nog een aantal opties instellen. U doet dit ook via het knopje achter 'Administratie' en vervolgens "Opties". Voor deze import zijn de volgende opties beschikbaar:

  • Baan versie
  • Administratie
  • Administratie t.b.v. de omschrijvingen
  • Kostenplaatsen gebruiken

Het is in Baan mogelijk om te kiezen om in elke administratie zelf het rekeningschema op te nemen of om één rekeningschema te gebruiken voor alle administraties. Is dat laatste gekozen dan moet bij 'Administratie t.b.v. omschrijvingen' die administratie worden gekozen. Wordt dat niet gedaan dan kan bij het importeren een foutmelding worden getoond 'Invalid object name ttfgld008...'.

Aan de opties in het onderste vak hoeft u normaal gesproken geen wijzigingen aan te brengen. Soms kan de performance van de verbinding verbeterd worden door andere keuzen te maken. Is dat noodzakelijk dan zal uw systeembeheerder u daar eventueel mee kunnen helpen.

De optie Gegevens cumulatief / als stand importeren maakt het mogelijk om zonder de gehele historie te koppelen de juiste data (beginbalans) in te lezen. Dit heeft als voordeel dat als er periode in Visionplanner zijn dichtgezet, maar er wordt toch nog geboekt in deze perioden, deze boekingen in de eerst volgende periode wel worden meegenomen in de telling. 

Op deze manier zullen de waarden blijven aansluiten met de waarde uit de database. De import zal iets langzamer kunnen zijn als u deze optie aanzet.

Importeren 

Nadat u de opties ingesteld heeft kunt u de perioden en rekeningen in uw administratie volgens de standaard Visionplanner import procedure kiezen. In de hulpfunctie (F1) van het programma of de handleiding van Visionplanner kunt u daar meer informatie over vinden. De handleiding kunt u downloaden vanaf deze pagina.

Als u beschikt over de module QueryManager dan kunt u met deze koppeling vanuit het Financieel overzicht en de tabellen in de dashboards doorzoomen op de in de database opgeslagen transacties. Daarnaast kunt u dan ook tabellen en grafieken in uw dashboards en rapporten uit uw eigen database rapporteren middels zelf samengestelde databasequery's.