Import 1229 - The Nanny Kubus - Wachtlijst

Leest de volgende gegevens:
  • Grootboeknummer
  • Omschrijving
  • Debet
  • Credit
  • Kostenplaatsen (optioneel)
  • Onderbouwing
  • Periode
  • Jaar