Import 1052 - Cash

Deze koppeling haalt de gegevens uit uw cash omgeving via een direkte koppeling.

Bij deze koppeling hoeft u niets te exporteren maar maakt gebruik van uw cashwin programma om gegevens te verzamelen.

Zie ook:

Gegevens:

Deze koppeling leest de volgende onderdelen in:

  • Grootboeknummer
  • Omschrijving
  • Debet
  • Credit
  • Kostenplaats
  • Periode
  • Jaar
Extra onderdelen:

keuze tussen boekdatum of rapportagedatum

Vereisten:

Een correcte installatie van cashwin is aan te bevelen daar de importmodule zoekt het programma via de registry om cashwin aan te kunnen roepen.

Is cashwin niet geheel juist geinstalleerd kunt u eventueel het programma opgeven binnen de importmodule.

Instellingen:

U dient een administratie te kiezen, kies het knopje om de lijst op te vragen waarna u een administratie kunt kiezen.

Zoals bij vereisten aangegeven kunt u het cashwin programma handmatig opgeven, dit hoeft normaliter niet.

De bestandsdialoog geeft in het filter aan welk onderdeel u moet kiezen binnen de folder van cash. 

Administratiefolder:

Deze optie is bedoeld wanneer er binnen Cash van een alternatieve administratiefolder gebruik gemaakt wordt. Indien niet gezet dan leest Cash de administraties in vanuit de cash folder. Indien u een alternatieve folder heeft moet deze in de importmodule identiek overgenomen worden. U kunt dus niet bestanden vanuit een willekeurige folder inlezen.