Import 0117 - Syntess cumulatief

De import wordt niet meer ondersteund. Syntess gebruikers kunnen de Auditfile XAF gebruiken om hun gegevens te importeren in Visionplanner.


Leest de volgende gegevens:
  • Grootboeknummer
  • Omschrijving
  • Debet
  • Credit