Import 0165 - Syntess printfile met kostenplaatsen

De import wordt niet meer ondersteund. Syntess gebruikers kunnen de Auditfile XAF gebruiken om hun gegevens te importeren in Visionplanner.


Leest de volgende gegevens:
  • Grootboeknummer
  • Omschrijving
  • Debet
  • Credit
  • Kostenplaatsen (indien aanwezig)