Import 1226 - Kidsvision webservice

Leest de volgende gegevens:
  • Grootboeknummer
  • Omschrijving
  • Debet
  • Credit
  • Kostenplaatsen
  • Onderbouwing
  • Periode
  • Jaar
Credentials:

Indien u uw gegevens bij Kidsvision host heeft Kidsvision u de benodigde inloggegevens verstrekt. 

Indien u de Kidsvision omgeving zelf host kunt u kontakt opnemen met uw systeembeheerder, deze heeft dan de benodigde credentials voor u. In dit geval zult u ook een alternatieve url op moeten geven 

URL:

Standaard maakt de importmodule kontakt met de Kidsvision server en hoeft u bij URL niets in vullen maar wanneer u de Kidsvision omgeving binnen uw organisatie heeft zult u een specifieke url op moeten geven. 

Dit is een voorbeeld van de url zoals deze standaard wordt gebruikt maar voor lokaal/intranet dient u dus zelf de url volgens deze indeling op te geven: host:poort

 En wordt dan net zoals in dit voorbeeld uitgevoerd:

remote.kidsvision.nl:7049/DynamicsNAV/WS/ 'uw administratie naam hier' /Codeunit/KidsVision2VisionPlanner

U vult dan bijvoorbeeld in: 127.0.0.1:7049 of localhost:7049 of wanneer het op een andere server geplaatst is deservernaam:7049 

Deze host en feitelijke poortnummer kan uw systeembeheerder u geven, Visionplanner heeft deze gegevens niet.

Poort: 

Standaard gebruikt de url een alternatieve poort, hierbij treedt mogelijkerwijs een firewall probleem op.
Als test kunt U deze url uitvoeren:http://remote.kidsvision.nl:7049/DynamicsNAV/WS/

Wanneer u om credentials gevraagd wordt weet u dat de verbinding correct is.
 U hoeft niet in te loggen, de test is geslaagd.