Import - Mamut Directe databasekoppeling

U kunt deze koppeling gebruiken om direct op een Mamut database te koppelen.

Verbinding met de gegevens

Natuurlijk zal uw toepassing rechten moeten hebben om verbinding met de database te maken. Hoe u deze kunt krijgen kunt u navragen bij u systeembeheerder. 

U opent de connectie instellingen via het knopje achter administratie en kiest vervolgens uit het menu 'Selecteer'. U dient dan de server te selecteren en de database op die server. Welke gebruikersrechten u moet opgeven kan uw systeembeheerder u normaal gesproken aangeven.
 

Nadat u de koppeling ingesteld heeft kunt u bij het importeren een melding krijgen en/of is het niet mogelijk om gegevens te importeren. Dit geeft meestal aan dat de credentials niet correct zijn of dat bepaalde instelling/rechten niet correct zijn op de SQL server zelf. Meer informatie 

Opties

Nadat uw verbinding is gemaakt kunt u voor Mamut nog een aantal opties instellen. U doet dit ook via het knopje  en vervolgens "Opties".

De volgende opties zijn beschikbaar:

  • Bedrijf/Administratie
  • Kostenplaatsen wel of niet specificeren

De optie Gegevens cumulatief / als stand importeren maakt het mogelijk om zonder de gehele historie te koppelen de juiste data (beginbalans) in te lezen. Dit heeft als voordeel dat als er periode in Visionplanner zijn dichtgezet, maar er wordt toch nog geboekt in deze perioden, deze boekingen in de eerst volgende periode wel worden meegenomen in de telling. 

Op deze manier zullen de waarden blijven aansluiten met de waarde uit de database. De import zal iets langzamer kunnen zijn als u deze optie aanzet.

 

Importeren

Nadat u de opties ingesteld heeft kunt u de perioden en rekeningen in uw administratie volgens de standaard Visionplanner import procedure kiezen. In de hulpfunctie (F1) van het programma of de handleiding van Visionplanner kunt u daar meer informatie over vinden. De handleiding kunt u downloaden vanaf deze pagina.

 

Als u beschikt over de module QueryManager dan kunt u met deze koppeling vanuit het Financieel overzicht en de tabellen in de dashboards doorzoomen op de in de database opgeslagen transacties. Daarnaast kunt u dan ook tabellen en grafieken rapporten uit uw eigen database rapporteren middels zelf samengestelde databasequery's.