Handleiding - Aanmaken van SQL server gebruiker

Om verbinding te maken met een database die op een SQL Server staat moet in Visionplanner de database worden gekozen, moeten inloggevens voor die database worden opgegeven en moet de database op de server worden gekozen. Bij de inloggegevens kan ervoor gekozen worden on de inloggegevens van Windows te gebruiken. Dat werkt alleen als de ingelogde Windows gebruiker ook rechten heeft tot de SQL Server. Een Microsoft SQL server gebruikt andere authenticatie dan het domein. Het is niet mogelijk om met uw windows inloggegevens, of zelfs het windows administrator wachtwoord toegang te krijgen tot de gegevens op de SQL server tenzij die gebruiker specifiek in de SQL Server is aangemaakt.

Een systeembeheerder, of de leverancier van het administratiepakket kan in de SQL Server gebruikers aanmaken. Hieronder staat een beschrijving hoe een systeembeheerder handmatig gebruikers toegang kan geven om met Visionplanner gegevens uit een database op te vragen.

Beheer van een SQL server via SQL Server Management Studio

Om gebruikers van een SQL Server te kunnen beheren heeft u SQL Server Management Studio nodig. Dit is een Microsoft programma en kunt u meestal vanaf de installatie CD van SQL Server installeren. De versie van Management Studio moet gelijk of hoger zijn als die van de SQL Server die u wilt beheren. Gebruikt u een SQL Server Express versie dan kunt u dit programma ook als Express versie downloaden. (Let op, de Express versie werkt niet goed met de gelicenceerde SQL Server omgeving)

Indien u dit onderdeel niet kunt installeren maar kunt wel op een of andere manier queries uitvoeren kijk dan helemaal onderaan.

Beveligings instelling van de SQL server

Afhankelijk van de beveligingsinstelling van uw SQL server kunt u zelf gebruikers opgeven of kunnen ingelogde Windows gebruikers zich aanmelden. Om die instelling te bekijken klikt u met de rechtermuistoets op de naam van de database server en kiest voor 'Properties' of 'Eigenschappen'. Daarna gaat u naar het onderdeel 'Security' of 'Beveiliging'

Als de bovenste instelling op 'Windows authentication' staat dan kunt u alleen uw domein gebruikers toevoegen en is het niet mogelijk om algemene gebruikers toe te voegen. U kunt deze instelling aanpassen, maar houd er rekening mee dat de SQL Server hiervoor opnieuw opgestart dient te worden.

Toevoegen/Bewerken van een gebruiker

Om de gebruikers te kunnen bewerken kiest u in de tree onder de naam van de database voor de node 'Security' - 'Logins'. U ziet daaronder de gebruikers van de SQL server staan. U kunt een bestaande gebruiker wijzigen door daar dubbel op te klikken. Wilt u nieuwe gebruikers maken dan klikt u met de rechtermuistoets op 'Logins' en kiest voor 'New login'.

U kunt de inlognaam van de gebruiker opgeven. Kiest u voor 'SQL Server authentication' dan kunt u een wachtwoord opgeven. Anders moet de gebruiker ingelogd zijn op een Windows domein. Let op dat wanneer de algemene instelling op 'Windows authentication' staat u hier dus een windows inlognaam, inclusief domein moet opgeven en 'SQL Server authentication' niet zal werken.

In het onderdeel 'Server roles' kunt u aangeven of u aan deze gebruiker beheerders rechten wilt geven. Wilt u dit dan zet u de vink bij 'sysadmin' aan.

Wilt u de gebruiker geen beheersrechten geven ga dan naar het onderdeel 'User mapping' en selecteer de database waarvoor u rechten wilt geven. Vink deze aan en zet onderin het scherm de rechten die u deze gebruiker wilt geven voor de geselecteerde database. U kunt de gebruiker voor verschillende databases op de server verschillende rechten geven.

Voor het uitlezen van gegevens door Visionplanner is minimaal de rol 'db_datareader' nodig. Met deze rol heeft de gebruiker geen rechten om te schrijven op de database.

Toevoegen gebruiker via SQL

Indien het niet lukt de SQL Server Management Studio de gebruiken en kunt wel queries uitvoeren op de server dan kunt het volgende eventueel proberen. 

CREATE LOGIN [Visionplanner] with PASSWORD = 'visionplanner', 
CHECK_POLICY=OFF 
GO 
EXEC sp_addsrvrolemember 'Visionplanner', 'sysadmin' 
GO

Hier wordt een gebruiker met de naam 'Visionplanner' aangemaakt met wachtwoord 'Visionplanner', die gebruiker krijgt hier beheerders rechten.

Bij koppelingen waar u credentials moet opgeven zoals bij SQL server e.d. heeft het geen zin om support via visionplanner te verkrijgen.

Visionplanner medewerkers kunnen deze gegevens niet weten en u zult uw systeembeheerder of leverancier moeten raadplegen.