Handleiding - Checklist Visionplanner Database Connector

Dit document kunt u gebruiken bij aanvraag van een nieuwe databasekoppeling.

Er worden technische vragen gesteld, wellicht heeft u de systeembeheerder nodig.

De vragen staan in dit document:

Checklist Visionplanner Database Connector.doc

of in PDF formaat:

checklist_koppeling.pdf