Import 0203 - AVS bezettingsgraad

Leest de volgende gegevens:
  • Grootboeknummer
  • Omschrijving
  • Kostenplaatsen
  • Debet
  • Credit

Leest velden "beschikbaar" en "verhuurd" als aparte records.