Import 0202 - AVS tarief

Leest de volgende gegevens:
  • Grootboeknummer
  • Omschrijving
  • Kostenplaatsen
  • Debet
  • Credit

Leest de velden "Verhuringen", "Huurdagen", "Huuropbrengst" en "Gemiddelde daghuur" als aparte records.