Import 1203 - Afas Profit getconnector

Voor deze koppeling wordt gebruik gemaakt van de AFAS GetConnector. Dit is een programma waarmee u uw offile Afas administraties kunt benaderen. Voor deze connector heeft u bepaalde rechten nodig en dient de koppeling binnen AFAS geactiveerd te zijn. De koppeling wordt via command line uitgevoerd en heeft hierbij wel toegang nodig tot het afascmd.exe programma. 


Gebruikt u Afas Online dan moet u gebruik maken van Afas Profit online - webservice


Instellingen:

Geef de volgende gegevens op:

  • Omgeving, bijv O41493AA. U kunt in Afas bij 'Omgeving' - 'Openen' nakijken welke omgevingen u gebruikt.
  • Administratie nummer. Welke administraties u heeft kunt u in Afas nakijken bij 'Administratie' - 'Openen'
  • Inlognaam
  • Wachtwoord

Om misbruik te voorkomen wordt het wachtwoord veld leeg gemaakt wanneer u de omgeving of administratie wijzigt.

Opties

Voor Afas kunt u ook nog een aantal opties kiezen

  • Type Import: Mutaties / Saldi / Budgetten
  • Verzamelrekeningen inlezen (alleen bij mutaties & budgetten)
  • Kostenplaatsen (alleen bij mutaties & budgetten)

Of u mutaties of Saldi wilt importeren hangt er vanaf of u in eerdere perioden reeds cijfers in Visionplanner heeft staan. In dat geval kun u beter kiezen voor Mutaties. Die import zal ook sneller werken. Kiest u ervoor om vanaf het begin van uw administratie de cijfers in te lezen kunt u beter Mutaties inlezen. Saldi's moet u importeren wanneer u wilt dat mutaties in perioden die u niet in Visionplanner importeert wel meegenomen worden in de perioden die u wel importeert.

Kostenplaatsen kunt u optioneel inlezen voor in totaal 5 dimensies, deze worden tot een enkel kostenplaats veld gecombineerd.

Benodigdheden

De verschillende typen import hebben verschillende definitie bestanden nodig, deze worden soms via Afas opgevoerd en soms moet u deze zelf opvoeren. Visionplanner heeft de definities ook hier als download staan welke potentieel niet binnen uw systeem voorkomen en kunt u dus zelf toevoegen. Mogelijkerwijs heeft u een systeembeheerder nodig om installatie mogelijk te maken.  Voor het toevoegen ervan gaat u via Algemeen > Uitvoer > beheer > GetConnector en importeert u de gewenste bestanden.
Mutaties

U heeft minimaal de volgende definitie nodig: Visionplanner_periodesaldi_verbijzonderd_fin

Indien u ook van verzamelrekeningen gebruik wilt maken heeft u ook de volgende definitie nodig: Visionplanner_periodesaldi_verzamelrekeningen

Saldi

Voor de saldi keuze wordt gebruik gemaakt van de Caseware_periodesaldi, deze is reeds aanwezig binnen uw omgeving. 

Budget

Hiervoor heeft u de Visionplanner_budget definitie nodig. 


Voor meer informatie omtrent installatie en activering kunt u de AFAS knowledge base benaderen via:
Profit GetConnector

Command line execution 

Met deze koppeling zullen rekeningen waarvan er aanhalingstekens in de omschrijving voorkomen niet meegenomen worden in de uitvoer. Heeft u dit, pas dan de omschrijving van de rekening aan.