Import - Unit4 - Decade

U kunt deze koppeling gebruiken om direct op een Decade database te koppelen.

Koppeling instellen

Decade gebruikt een Oracle database. Om een koppeling met de Decade gegevens te maken moet Decade op de computer geïnstalleerd zijn. Anders zijn de drivers die Visionplanner nodig heeft om de database te benaderen ook niet aanwezig.

U opent de verbindingsinstellingen via het knopje achter 'Administratie' en kiest vervolgens uit het menu 'Selecteer'. U kunt dan de voorziening en verbindingsinstellingen in te geven. Welke waarden u moet ingeven moet uw systeembeheerder bepalen en/of moet bij de leverancier van Decade opgevraagd worden. Natuurlijk zal uw toepassing rechten moeten hebben om verbinding met de database te maken.

Opties

Nadat uw verbinding is gemaakt kunt u voor Decade nog een aantal opties instellen. U doet dit ook via het knopje achter 'Administratie' en vervolgens "Opties". Voor Decade zijn 2 opties in te stellen:

  • Administratie, dus de administratie de cijfers worden ingelezen
  • Kostenplaats, of en hoe er op kostenplaatsen moet worden ingelezen

Bij het groeperen van kostenplaatsen op 2 posities worden alleen de eerste 2 posities van de kostenplaats in Decade gebruikt bij de import in Visionplanner.

Aan de opties in het onderste vak hoeft u normaal gesproken geen wijzigingen aan te brengen. Soms kan de performance van de verbinding verbeterd worden door andere keuzen te maken. Is dat noodzakelijk dan zal uw systeembeheerder u daar eventueel mee kunnen helpen.

 

De optie Gegevens cumulatief / als stand importeren maakt het mogelijk om zonder de gehele historie te koppelen de juiste data (beginbalans) in te lezen. Dit heeft als voordeel dat als er periode in Visionplanner zijn dichtgezet, maar er wordt toch nog geboekt in deze perioden, deze boekingen in de eerst volgende periode wel worden meegenomen in de telling. 

Op deze manier zullen de waarden blijven aansluiten met de waarde uit de database. De import zal iets langzamer kunnen zijn als u deze optie aanzet.

 

Importeren

 
Nadat u de opties ingesteld heeft kunt u de perioden en rekeningen in uw administratie volgens de standaard Visionplanner importprocedure kiezen. In de hulpfunctie (F1) van het programma of de handleiding van Visionplanner kunt u daar meer informatie over vinden. De handleiding kunt u downloaden vanaf deze pagina.

Als u beschikt over de module QueryManager dan kunt u met deze koppeling vanuit het Financieel overzicht en de tabellen in de dashboards doorzoomen op de in de database opgeslagen transacties. Daarnaast kunt u dan ook tabellen en grafieken in uw dashboards en rapporten uit uw eigen database rapporteren middels zelf samengestelde databasequery's.