Import - Unit4 - Dibis II

U kunt deze koppeling gebruiken om direct op een Dibis II database van Unit4 te koppelen.

Verbinden met de gegevens

U opent de verbindings instellingen via het knopje achter 'Administratie' en kiest vervolgens uit het menu 'Selecteer'. U kunt dan de voorziening en verbindings instellingen in te geven. Welke waarden u moet ingeven moet uw systeembeheerder bepalen. Natuurlijk zal uw toepassing rechten moeten hebben om verbinding met de database te maken.

Opties

Nadat uw verbinding is gemaakt kunt u voor Dibis nog een aantal opties instellen. U doet dit ook via het knopje achter 'Administratie' en vervolgens "Opties".

De volgende specifieke opties voor Dibis zijn beschikbaar:

  • Keuze van de administratie
  • Keuze van wel of niet kostenplaatsen gebruiken

Sommige keuzen kunnen niet beschikbaar zijn of niet werken doordat de gegevens niet in uw administratie aanwezig zijn. Aan de opties in het onderste vak hoeft u normaal gesproken geen wijzigingen aan te brengen. Soms kan de performance van de verbinding verbeterd worden door andere keuzen te maken. Is dat noodzakelijk dan zal uw systeembeheerder u daar eventueel mee kunnen helpen.

 

De optie Gegevens cumulatief / als stand importeren maakt het mogelijk om zonder de gehele historie te koppelen de juiste data (beginbalans) in te lezen. Dit heeft als voordeel dat als er periode in Visionplanner zijn dichtgezet, maar er wordt toch nog geboekt in deze perioden, deze boekingen in de eerst volgende periode wel worden meegenomen in de telling. 

Op deze manier zullen de waarden blijven aansluiten met de waarde uit de database. De import zal iets langzamer kunnen zijn als u deze optie aanzet.

 

Importeren 

Nadat u de opties ingesteld heeft kunt u de perioden en rekeningen in uw administratie volgens de standaard Visionplanner importprocedure kiezen.

Als u beschikt over de module QueryManager dan kunt u met deze koppeling vanuit het Financieel overzicht en de tabellen in de dashboards doorzoomen op de in de database opgeslagen transacties. Daarnaast kunt u dan ook tabellen en grafieken in uw dashboards en rapporten uit uw eigen database rapporteren middels zelf samengestelde databasequery's.