Import - Unit4 - Auditor

U kunt deze koppeling gebruiken om direct op een Unit4 Auditor database te koppelen. 

Verbinden met de gegevens 

U opent de connectie instellingen via het knopje achter administratie en kiest vervolgens uit het menu 'Selecteer'. U dient dan de voorziening- en verbindingsinstellingen in te geven. Welke waarden u moet ingeven moet uw systeembeheerder bepalen.

Visionplanner gebruikt een standaard Windows scherm om de verbinding met de database in te stellen. De UNIT4 Auditor database is meestal geïnstalleerd op een een Microsoft SQL Server. U kunt deze op verschillende manieren benaderen. Wat vaak zal werken is om op het tabblad Voorziening te kiezen voor Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
Op het tabblad Verbinding kunt u vervolgens uw server selecteren of intikken.
In sommige gevallen kunt u de aanmeldingsgegevens op Geintegreerde Windows NT-Beveliging laten staan. In sommige gevallen moet u een gebruikersnaam en wachtwoord ingeven. Doet u dat vergeet dan niet om Opslaan wachtwoord toestaan aan te vinken.
Daarna kunt u de Unit4 Auditor database selecteren.

Er veel mogelijk mogelijke oorzaken zijn waarom u geen verbinding met uw database kan maken. Een firewall kan bijvoorbeeld toegang tot de database blokkeren of de opgegeven gebruikersnaam heeft geen toegang tot uw SQL server. Dit zijn geen beperkingen van Visionplanner. Uw systeembeheerder of leverancier van Unit4 Auditor kan in dat geval zorgen dat de toegang wel gmaakt kan worden. U Hij kan dit eventueel testen met behulp van Microsoft Excel, kan daarin een koppeling met uw database gemaakt worden, dan kan dat ook vanuit Visionplanner.

Opties 

Nadat uw verbinding is gemaakt kunt u nog een aantal opties instellen. U doet dit ook via het knopje achter 'Administratie' en vervolgens "Opties". Er kan gekozen worden voor het bedrijf waaruit de gegevens moeten worden geïmporteerd en welke dimensie er binnen visionplanner gebruikt kan worden als kostenplaats.

Aan de opties in het onderste vak hoeft u normaal gesproken geen wijzigingen aan te brengen. Soms kan de performance van de verbinding verbeterd worden door andere keuzen te maken. Is dat noodzakelijk dan zal uw systeembeheerder u daar eventueel mee kunnen helpen.

 

De optie Gegevens cumulatief / als stand importeren maakt het mogelijk om zonder de gehele historie te koppelen de juiste data (beginbalans) in te lezen. Dit heeft als voordeel dat als er periode in Visionplanner zijn dichtgezet, maar er wordt toch nog geboekt in deze perioden, deze boekingen in de eerst volgende periode wel worden meegenomen in de telling. 

Op deze manier zullen de waarden blijven aansluiten met de waarde uit de database. De import zal iets langzamer kunnen zijn als u deze optie aanzet.

 

Importeren 

U kunt de perioden en rekeningen in uw administratie volgens de standaard Visionplanner importprocedure kiezen. In de hulpfunctie (F1) van het programma of de handleiding van Visionplanner kunt u daar meer informatie over vinden. De handleiding kunt u downloaden vanaf deze pagina.

 

Als u beschikt over de module QueryManager dan kunt u met deze koppeling vanuit het Financieel overzicht en de tabellen in de dashboards doorzoomen op de in de database opgeslagen transacties. Daarnaast kunt u dan gebruik maken pm zelf samengestelde overzichten (middels query's) uit uw database rapporteren.