Import 0066 - Exact Globe 2000 - 2003 Proefsaldi balans

Voor deze import is een PDF beschikbaar:

0066 - Exact Globe 20002003 Proefsaldi balans - Import handleiding.pdf 

Voor deze import is het noodzakeljk dat Excel geinstalleerd is.