SAP - Databasekoppeling Business One

U kunt deze koppeling gebruiken om direct op een SAP (All in One of Bussiness One) database te koppelen.

Verbinding met de gegevens

U opent de connectie instellingen via het knopje achter administratie en kiest vervolgens uit het menu 'Selecteer'. U kunt dan de databron selecteren. Welke gebruikersrechten u moet opgeven kan uw systeembeheerder u normaal gesproken aangeven.


 Databron aanmaken

Voor elke administratie in SAP moet apart een databron aangemaakt worden zodat deze kan worden gekozen in Visionplanner. Dat kan mogelijk zijn in Visionplanner via het knopje achter de te kiezen databron. Het is mogelijk dat uw systeembeheerder deze functionaliteit beperkt heeft op uw computer. Welke driver en andere instellingen u moet kiezen bij het instellen van de databron zou uw systeembeheerder u ook kunnen vertellen.


Opties

Nadat uw verbinding is gemaakt kunt u voor nog een aantal opties instellen.

  • De administratie. Dit is het database schema van de administratie die u wilt inlezen
  • Kostenplaats, OcrCode (optioneel beperkt op 4 tekens)
  • Profitcode

Aan de opties in het onderderste deel hoeft u normaal gesproken geen wijzigingen aan te brengen. Soms kan de performance van de verbinding verbeterd worden door andere keuzen te maken. Is dat noodzakelijk dan zal uw systeembeheerder u daar eventueel mee kunnen helpen. 


In het scherm 'kolommen toewijzen' scherm kan via het hulpknopje de optie 'Cumulatief/Als stand importeren' aangezet worden. Deze optie maakt het mogelijk om zonder de gehele historie te koppelen de juiste data (beginbalans) in te lezen. Dit heeft als voordeel dat als er periode in Visionplanner zijn dichtgezet, maar er wordt toch nog geboekt in deze perioden, deze boekingen in de eerst volgende periode wel worden meegenomen in de telling. 

Op deze manier zullen de waarden blijven aansluiten met de waarde uit de database. De import zal iets langzamer kunnen zijn als u deze optie aanzet.

Importeren

Nadat u de opties ingesteld heeft kunt u de perioden en rekeningen in uw administratie volgens de standaard Visionplanner import procedure kiezen. In de hulpfunctie (F1) van het programma of de handleiding van Visionplanner kunt u daar meer informatie over vinden. De handleiding kunt u downloaden vanaf deze pagina.


Als u beschikt over de module QueryManager dan kunt u met deze koppeling vanuit het Financieel overzicht en de tabellen in de dashboards doorzoomen op de in de database opgeslagen transacties. Daarnaast kunt u dan ook tabellen en grafieken rapporten uit uw eigen database rapporteren middels zelf samengestelde databasequery's.