Import - Metacom - Meijel database

U kunt deze koppeling gebruiken om direct op een Metacom msc database te koppelen. Dit is dus niet de Metacom database zelf maar een database met gegevens samengesteld uit Metacom door de firma Meijel.

Administratie verbinden 

U opent de verbindingsinstellingen via het knopje achter 'Administratie' en kiest vervolgens uit het menu 'Selecteer'. U kunt dan de voorziening en verbindingsinstellingen in te geven. Welke waarden u moet ingeven moet uw systeembeheerder bepalen. Natuurlijk zal uw toepassing rechten moeten hebben om verbinding met de database te maken.

Om een progress database te benaderen met Visionplanner moet de Progress OpenEdge database geinstalleerd zijn. Deze wordt niet altijd bij het installeren van Metacom geïnstalleerd. Meijel zal u daar meer informatie kunnen geven.

Opties 

Nadat uw verbinding is gemaakt kunt u nog een aantal opties instellen. U doet dit ook via het knopje achter 'Administratie' en vervolgens "Opties". Er kan gekozen worden welke soort database er gebruikt wordt door Metacom. Wordt dat gewijzigd dan is het mogelijk dat u het opties scherm opnieuw moet openen voordat u sommige andere opties kunt kiezen.

De voor deze import zijn de volgende opties beschikbaar:

  • Infoset
  • Administratie
  • Kostenplaats

Aan de opties in het onderste vak hoeft u normaal gesproken geen wijzigingen aan te brengen. Soms kan de performance van de verbinding verbeterd worden door andere keuzen te maken. Is dat noodzakelijk dan zal uw systeembeheerder u daar eventueel mee kunnen helpen.

Importeren 

Nadat u de opties ingesteld heeft kunt u de perioden en rekeningen in uw administratie volgens de standaard Visionplanner import procedure kiezen. In de hulpfunctie (F1) van het programma of de handleiding van Visionplanner kunt u daar meer informatie over vinden. De handleiding kunt u downloaden vanaf deze pagina.

Als u beschikt over de module QueryManager dan kunt u met deze koppeling vanuit het Financieel overzicht en de tabellen in de dashboards doorzoomen op de in de database opgeslagen transacties. Daarnaast kunt u dan ook tabellen en grafieken in uw dashboards en rapporten uit uw eigen database rapporteren middels zelf samengestelde databasequery's.