Import - Unit4 - Agessso Wholesale

U kunt deze koppeling gebruiken om direct op een Unit4 Agresso Wholesale database te koppelen.

Koppeling instellen

U opent de verbindingsinstellingen via het knopje achter 'Administratie' en kiest vervolgens uit het menu 'Selecteer'. U dient dan de gegevensbron kiezen en eventueel een inlognaam en wachtwoord op te geven. Welke waarden u moet ingeven moet uw systeembeheerder bepalen. Natuurlijk zal uw toepassing rechten moeten hebben om verbinding met de database te maken.


 Progress driver installatie

Meestal zal Unit4 Agresso Wholesale op een Progress database staan. Om die te benaderen moet de Progress OpenEdge driver geïnstalleerd zijn op het systeem en kan daarmee een databron aangemaakt worden.

Bij het aanmaken van een databron moet er rekening mee gehouden worden dat de vink 'Use Wide Character Types' aan staan, anders zijn teksten uit de database niet zichtbaar.


Opties

Nadat uw verbinding is gemaakt kunt u nog een aantal opties instellen. U doet dit ook via het knopje achter 'Administratie' en vervolgens "Opties". Voor Unit4 Agresso zijn 2 opties in te stellen:

  • Administratie, de administratie waaruit de cijfers worden ingelezen
  • Kostenplaats, of er kostenplaatsen of kostendragers moet worden ingelezen

Aan de opties in het onderste vak hoeft u normaal gesproken geen wijzigingen aan te brengen. Soms kan de performance van de verbinding verbeterd worden door andere keuzen te maken. Is dat noodzakelijk dan zal uw systeembeheerder u daar eventueel mee kunnen helpen.


De optie Gegevens cumulatief / als stand importeren maakt het mogelijk om zonder de gehele historie te koppelen de juiste data (beginbalans) in te lezen. Dit heeft als voordeel dat als er periode in Visionplanner zijn dichtgezet, maar er wordt toch nog geboekt in deze perioden, deze boekingen in de eerst volgende periode wel worden meegenomen in de telling. 

Op deze manier zullen de waarden blijven aansluiten met de waarde uit de database. De import zal iets langzamer kunnen zijn als u deze optie aanzet.


Importeren

Nadat u de opties ingesteld heeft kunt u de perioden en rekeningen in uw administratie volgens de standaard Visionplanner importprocedure kiezen. In de hulpfunctie (F1) van het programma of de handleiding van Visionplanner kunt u daar meer informatie over vinden. De handleiding kunt u downloaden vanaf deze pagina.

Als u beschikt over de module QueryManager dan kunt u met deze koppeling vanuit het Financieel overzicht en de tabellen in de dashboards doorzoomen op de in de database opgeslagen transacties. Daarnaast kunt u dan ook tabellen en grafieken in uw dashboards en rapporten uit uw eigen database rapporteren middels zelf samengestelde databasequery's.